اخبار برگزیده

حضور بخشدارگمیشان در هفته معلم

بخشدار محترم گمیشان در هفته معلم در محل آموزشگاه حضور بهمرسانیده وضمن ارج نهادن به جایگاه رفیع معلم از زحمات همکاران تقدیر نمودند و هدیه 50 هزار تومانی به آموزشگاه اهدا نمودند

از حضور گرم وصمیمی این عزیز بزگوار وارج نهادن به جایگاه معلم تقدیر صمیمانه داریم


حضور بخشدارگمیشان در هفته معلم

حضور بخشدارگمیشان در هفته معلم

حضور بخشدارگمیشان در هفته معلم

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها